Videspolitika.lv

Ilgtspējīgas vides politikas pārvaldības veicināšana MVU sektorā

PAR PROJEKTUREZULTĀTI

Par projektu

Projekta īstenošana ir no 2015. gada 24. aprīļa līdz 2016. gada 30. aprīlim.

Projekta mērķis:

Izveidot apmācību programmu “Vides politikas ieviešana uzņēmējdarbībā”:

    • Motivēt Latvijas uzņēmējus (vismaz 10% no visas mērķa auditorijas) ieviest Vides politiku īstermiņa un ilgtermiņa uzņēmumu stratēģijā;
  • Informēt un izglītot projekta mērķa grupas par vides un klimata jautājumu aktualitāti projekta īstenošanas periodā, organizējot 1 semināru, 2 apaļā galda diskusijas un 1 konferenci.

Projekts “Ilgtspējīgas vides politikas pārvaldības veicināšana MVU sektorā” tiek īstenots, izmantojot EUR 103 840.00 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējumu, programmas “Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas “Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītājām sekām” ietvaros.

Projekta īstenošanas fāzes:
1. fāze – uzņēmumu apzināšana, atlase;
2. fāze –  uzņēmumu apsekošana un iegūtās informācijas apkopošana;
3. fāze –  Apmācību materiāla izstrāde un apmācību novadīšana.

Seko līdzi jaunumiem Projekta twitter kontā!

logo-eea-grants_1

Projekta īstenotāji:

Logo_partneri

Projekta vadošais partneris – apmācību uzņēmums SIA “Demarsch” – nodrošina projekta administratīvās funkcijas un ir kā viens no ekspertiem, kas piedalīsies apmācību materiāla saturiskajā izveidē.

Latvijas partneris – inženierkomunikāciju uzņēmums SIA “Ekodoma” – tā uzdevums ir veikt kvalitatīvu datu ieguvi, apsekojot uzņēmumus. Latvijas partneris ir atbildīgs arī par izejas datu analīzi un apstrādi, lai iegūtos datus varētu izmantot apmācību materiāla izveidē.

Norvēģijas partneris – Osfoldas universitātes koledža – tā uzdevums ir sniegt labās prakses piemērus gan projekta gaitā, gan atsevišķā prezentācijā projekta noslēguma konferencē, kā arī konsultēt projekta partnerus pie apmācību programmas izveides.

Projekta aktualitātes un paveiktie darbi

Projekta rezultāts ir izstrādāts apmācību materiāls, kas pieejams tiešsaistē šajā mājas lapā. Klātienē tiek apmācīti uzņēmumi gan reģionos, gan Rīgas teritorijā par vides politiku un sabiedrības uzmanība tiek vērsta uz jautājumiem par vides jautājumu aktualitāti.

Aktivitāšu arhīvs

Pateicība par atbalstu

Sazinies ar mums

Kā mūs atrast

SIA “Demarsch” Miera iela 15, Rīga, LV – 1001; tel. +371 67374113; e-pasts: info@demarsch.lv

Par Demarsch

SIA “Demarsch” ir apmācību uzņēmums, kurš nu jau vairāk kā 9 gadus aktīvi veido un izglīto dažādu nozaru speciālistus. Konsultē, sagatavo un administrē Eiropas Struktūrvienību projektus saviem klientiem – Latvijas uzņēmumiem, kā arī palīdz atrast atbilstošāko personālu (Headhunting). Mūsu misija ir radīt paliekošas vērtības, kas savā būtībā ir jaunas, orģinālas, praktiski pielietojamas. Mēs vēlamies dot ieguldījumu tam, lai vidi ap mums padarītu labāku un draudzīgāku.

Uzraksti mums!

Videspolitika.lv Ilgtspējīgas vides politikas pārvaldības veicināšana MVU sektorā