Noslēguma tests

Pārbaudījums sastāv no 20 jautājumiem. Katrā no jautājumiem ir tikai viena pareizā atbilde. Lai pārbaudījumu nokārtotu, nepieciešamas 15 pareizas atbildes.

Jūsu Vārds un Uzvārds

Jūsu e-pasts

1) Ko raksturo notekūdeņu kvalitatīvie dati?
2) Kādi parametri ir jāņem vērā, lai noteiktu lietderīgo siltumenerģijas daudzumu (MWh), kas veidojas kurināmā sadedzināšanas rezultātā?
3) Pielietojot ikgadējo datu analīzes metodi, tiek noteiktas:
4) Ko nozīmē saīsinājums – ĪEP?
5) Kas tiek mērīts ar anemometru?
6) Kādi aspekti vides pārvaldības ietvaros ir jāizvērtē, ieviešot energoefektivitātes pasākumus?
7) Nosauciet sektoru, kas ir būtiskākais CO2 (oglekļa dioksīda) emisiju avots pasaule?
8) Kas ir jāņem vērā, vecot vides aspektu novērtēšanu?
9) Kādi trīs aspekti tiek novērtēti COWI metodē:
10) Kas ir indikatori?
11) Kā var iedalīt energoefektivitātes pasākumus?
12) Kāda veida datu apstrādes metode tiek izmantota, lai savstarpēji varētu salīdzināt dažādus uzņēmumus, procesus u.c.
13) Kādos posmos var iedalīt vides risku novērtēšanu un pārvaldību?
14) Ar ko tiek saprasts termins “vides uzdevums”?
15) Par kādiem vides aspektiem informācija tiek apkopota vides audita gadījumā?
16) Kurš no šiem standartiem nosaka vides pārvaldības prasības uzņēmumos?
17) Kāda veida mērinstruments tiek izmantots, lai noteiktu dūmgāžu sastāvu?
18) Kad ir ieteicams pielietot ilgtermiņa mērījumus?
19) Ar saules kolektoru palīdzību, ko ir iespējams saražot?
20) Kādos soļos var sadalīt enerģijas un resursu patēriņa monitoringa sistēmas izveidi?