Noslēguma tests

Pārbaudījums sastāv no 20 jautājumiem. Katrā no jautājumiem ir tikai viena pareizā atbilde. Lai pārbaudījumu nokārtotu, nepieciešamas 15 pareizas atbildes.

Jūsu Vārds un Uzvārds

Jūsu e-pasts

1) Kad ir ieteicams pielietot ilgtermiņa mērījumus?
2) Kas ir indikatori?
3) Kādos posmos var iedalīt vides risku novērtēšanu un pārvaldību?
4) Kas ir jāņem vērā, vecot vides aspektu novērtēšanu?
5) Kāda veida datu apstrādes metode tiek izmantota, lai savstarpēji varētu salīdzināt dažādus uzņēmumus, procesus u.c.
6) Kāda veida mērinstruments tiek izmantots, lai noteiktu dūmgāžu sastāvu?
7) Ar saules kolektoru palīdzību, ko ir iespējams saražot?
8) Kas tiek mērīts ar anemometru?
9) Pielietojot ikgadējo datu analīzes metodi, tiek noteiktas:
10) Kādi parametri ir jāņem vērā, lai noteiktu lietderīgo siltumenerģijas daudzumu (MWh), kas veidojas kurināmā sadedzināšanas rezultātā?
11) Kādi aspekti vides pārvaldības ietvaros ir jāizvērtē, ieviešot energoefektivitātes pasākumus?
12) Ko raksturo notekūdeņu kvalitatīvie dati?
13) Kādi trīs aspekti tiek novērtēti COWI metodē:
14) Nosauciet sektoru, kas ir būtiskākais CO2 (oglekļa dioksīda) emisiju avots pasaule?
15) Kurš no šiem standartiem nosaka vides pārvaldības prasības uzņēmumos?
16) Kādos soļos var sadalīt enerģijas un resursu patēriņa monitoringa sistēmas izveidi?
17) Par kādiem vides aspektiem informācija tiek apkopota vides audita gadījumā?
18) Ar ko tiek saprasts termins “vides uzdevums”?
19) Kā var iedalīt energoefektivitātes pasākumus?
20) Ko nozīmē saīsinājums – ĪEP?