Projekta rezultāti

Šajā vietnē ir publicētas 10 tēmas, par kurām šī projekta ietvaros ir sagatavots video lekcija un izdrukas materiāls. Pēc visu tēmu apguves lietotājam ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas testā. Ja testā tiks sasniegts vismaz 75% pareizu atbilžu, uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite, kur būs iespējams lejupielādēt zināšanas apliecinošu sertifikātu.

Klimata pārmaiņas un globālā sasilšana. Vides pārvaldība uzņēmumos.
Vides aspektu apzināšana I. Uzņēmuma energoaudits
Vides aspektu apzināšana II. Izejvielu, ūdens, notekūdens, atkritumu, gaisa, trokšņu, smaku un augsnes piesārņojuma audits
Mērinstrumenti un mērīšanas metodes
Datu apstrādes un analīzes metodes

Vides aspektu novērtēšana
Vides pārvaldības mērķu, uzdevumu un programmu noteikšana. Risku identificēšana un novērtēšana
Energoefektivitātes pasākumi un atjaunojamie energoresursi ražošanā un uzņēmumos
Vides piesārņojuma mazināšanas pasākumu inženiertehniskie, ekonomiskie un vides aizsardzības aspekti
Enerģijas un resursu patēriņa monitoringa sistēmas izveide
Ielūkojies arī šajās prezentācijās no klātienes semināriem un uzņēmumu pieredzes stāstos!

SIA “Getliņi EKO” pieredzes stāsts

“Jelgavas tipogrāfija” pieredzes stāsts